SOFTWARE COMPANY

Menu

Song song với cập nhật về thay đổi giá thầu theo thiết bị, Quảng cáo Google AdWords chuẩn bị ra mắt Expanded Text Ads (ETA) trong tương lai không xa.


http://truyenthongvietnam.net/upload/news/google-adwords-cap-nhat-moi-nhat_1774.png

 

 

Thay đổi lần này sẽ bao gồm:

1. Tiêu đề 2 dòng với 30 ký tự/dòng
2. Mỗi dòng mô tả dài tối đa 80 ký tự
3. URL hiển thị tự động được hệ thống tạo từ URL đích

Một số nhà quảng cáo đã thử nghiệm và nhận được cải thiện lên tới 20% đối với CTR.

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kinh doanh

sales@tsbmedia.com

0913 258 944

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kinh doanh

sales@tsbmedia.com

0904 79 1358

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật

info@tsbmedia.com

0918 629 758

Chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng

cskh@tsbmedia.com

(024) 3206 8990

Fanpage Facebook